اشنایی با ست رومیزی و کابرد و تاثیر ان در راحتی کار

کاربرد ست‌ رومیزی اداری  ست‌های رومیزی اداری کاربرد زیادی دارند. برای مثال یکی از مهم ترین کاربرد‌های آن ها این است که زمانی که شما کاغذ‌ها و پرونده های زیادی دارید؛ آن ها را درون کازیه قرار می دهید و میز شما به طور کامل مرتب می‌شود و در عین حال زمانی که شما به آن کاغذ یا پرونده نیاز دارید چون ساماندهی شده هستند به راحتی آن را پیدا می‌کنید. اجزای ست رو میزی شامل:   جای قلم و خودکار و مداد این وسیله که شبیه به یک...